تجهیزات ما

ماشین آلات تولیدی پیشرفته ما شامل ابزارهای کنترل عددی ، ماشین های حفاری ، ماشین های قالب گیری تزریقی ، دستگاه های اتوماتیک قرار دادن سوزن و غیره است.