خدمات ما

خدمات پیش فروش:

Sur-link همیشه تمام تلاش خود را برای ایجاد راه حل های سفارشی برای خواسته های مختلف تحت هدایت فلسفه شرکت-حرفه ای ، متمرکز و اختصاصی-انجام می دهد. و پرسنل حرفه ای زیادی برای حل مشکلی که در شرایط مختلف با آن مواجه می شوید وجود دارد.


خدمات فروش:

تجهیزات تست استاندارد و سیستم کنترل کیفیت علمی ما می تواند مشتریان ما را با محصولات با کیفیت بالا قبل از حمل و نقل تضمین کند. یک فروشنده مسئول تمام امور مربوط به سفارش خرید شما از ابتدا تا انتها خواهد بود و همچنین مطالبی را که می خواهید تهیه می کند.


خدمات پس از فروش:

تیم به سرعت با همه شکایات مشتریان مانند کیفیت ، بسته بندی ، کمیت و حمل و نقل و غیره برخورد خواهد کرد. ما در صورت اشتباه ناشی از ما بهترین تلاش را برای جبران افراد از دست رفته انجام خواهیم داد.